هیات مدیره

 Image-6

 

آقای مهدی طبیب زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره.
IMG_2571

 

آقای سید محمد طه محبی به نمایندگی از شرکت صنایع خودروسازی کرمان (سهامی خاص) به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیر عامل.
IMG_25640

 

آقای مهران امیرزاده به نمایندگی از گروه اقتصادی کرمان خودرو (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره.
image

 

آقای حسین ابوطالبی به نمایندگی از شرکت صنایع روی کرمان (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره.
download آقای محمدرضا پات به نمایندگی از شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره.