استفاده از تکنولوژی جدید خودرو چرخ آلیاژی

چرخ بخش مهمی از ساختار وسیله نقلیه است که برای نصب لاستیک و مقاومت در برابر بارهای مختلف بین تایر ومحور استفاده می شوند ، رینگ ها بخشی از نصب کننده و تثبیت کننده تایرها و اسپوک ها برای اتصال چرخ ها ورینگ ها می باشند . در مقاله زیر ذکر می شود که چرخ ها تنها شامل رینگ ها و اسپوک ها می باشند .
خط مشی توسعه صنعت خودرو بر توسعه و کاربرد تکنو لوژیهای جدید در چرخ های آلیاژی خودرو تمرکز کرده است که این در جهت بهینه سازی مصرف سوخت خودرو ، سبک سازی صنعت خودرو و روند افزایش سرعت بسیار آشکار است . جایگزینی چرخهای اقتصادی آلیاژآلومینیوم با حفظ زیست محیطی منابع سوخت ، افزایش بهره وری ، ایمنی و شاخص های دیگر باعث شده است که چرخ آلیاژی راه حل مناسبی برای شرکتهای حمل و نقل عمومی و شرکتهای حمل و نقل در جهت تقویت حفاظت محیط زیست و بهبود کارآیی سوخت شود . محبوبیت چرخهای آلیاژی آلومینیوم درچرخه های اقتصادی مطابق با روند توسعه می باشد و دارای اهمیت اجتماعی آشکار است .
چرخ آلیاژ آلومینیوم و آهنی عادی یک تیوب چرخ داخلی دارند که در مقایسه وزنی تقریباً نصف می باشد و چرخ های آلومینیوم آلیاژی معمولاً تایر های وکیوم بکار می برند . تایر چرخ های آلومینیوم آلیاژی در مقایسه با تایر های معمولی وزن را یک کیلوگرم کاهش می دهند و تایرهای وکیوم تیوب داخلی ، لایه زیرین رینگ ومسدود کننده را می کاهند .
به طور خالص چرخ های آلومینیوم آلیاژی وزن را حدود 45 کیلوگرم کاهش می دهند . به وسیله نقلیه کمک میکند که سوخت را حفظ کند و هزینه ها راکاهش دهد.
به عبارت دیگر ، رانندگی طولانی باعث می شود تایر و لنت ترمز گرم شود و افزایش دما احتمال دارد موجب احتراق خود بخودی شود که یکی از دلایل احتراق خود بخودی است که در تابستان پیش می آید . کار آیی حرارتی خوب آلیاژ آلومینیوم دمای تایر ها و لنت ترمز ها را کاهش می دهد ، رانندگی را ایمن تر ، طول عمر تایر ها و لنت را بیشتر و هزینه استهلاک چرخ را کاهش می دهد .
بافت نرم آلیاژ آلومینیوم به راحتی قابل تغییر است و بر ایمنی رانندگی تاثیر می گذارد . اما در حقیقت بعد از مقایسه تغییر 5سانتیمتری چرخ ، ما دریافتیم استحکام چرخ آلومینیوم تحت بارگذاری متعادل ودر کمترین حالت است و بنا بر این مقاومت نورد نیز کاهش می یابد و پوشش تایر نیز متعادل است بطوریکه نه تنها طول عمر سرویس تایر افزایش می یابد بلکه رانندگی را نیز کاملاً پایدار و امن می نماید